Festival ljubiteljskih gledaliških skupin
11. oktober – 16. november – Kulturni dom KUD Zarja Trnovlje – Celje